BOOK
  หน้าแรก  
เข้าสู่ระบบ!!    ภาษาไทย
ค้นหา:
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 13/07/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 13/06/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 0


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคาบริการของร้านค้า

กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

เว็บลิงค์
ราชบัณฑิตยสถาน
หนังสือชั้นอนุบาล Kindergarten Books
หอสมุดแห่งชาติบทความ
หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม (อ่าน 227/ตอบ 0)

 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ เป็นผลการวิจัยของคณะวิจัย โครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการ โดยคณะวิจัยของโครงการได้ทำการคัดเลือกหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่เป็นภาษาไทย เขียนโดยชาวไทย ตั้งแต่ ยุคสุโขทัย ถึง พ.ศ. 2536 มากกว่า 500 เล่ม แล้วแถลงข่าวประกาศยกย่องเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544
 
 ในจำนวนหนังสือ 88 เล่มนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
 บันเทิงคดี - 29 เล่ม
 สารคดี - 30 เล่ม
 ความรู้ทั่วไป - 29 เล่ม
 บันเทิงคดี
1  อาณาจักรปลาทองกรุงเทพ 2550 - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
2 กาลาปาโก้ส - จันทรำไพ
3 คำวิงวอนของมนุษยชาติ - นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
4 จ้อนท่องพิภพมหัศจรรย์ - เจตน์ เจริญโท
5 จินตนาการย้อนศร - ฉัตรเฉลิม ตันติสุข
6 ซุปเปอร์ป๋อง - กิ๊ตตี้
7 ดั่งหนึ่งเม็ดทราย - โบตั๋น
8 ดีเอ็นเอ-วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
9 เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว - วินทร์ เลียววาริณ
10 แดนดาว - แก้วเก้า
11 แดนศิวิไลซ์ - วิมล เดชาเลิศ
12 นครโลหะหนาว - นันท์ นันทคุณ
13 บ้านยานเหาะ - แพรวา พานิชกิจ
14 ปลาวาฬของน้อย - วิริยะ สิริสิงห
15 ผู้ดับดวงอาทิตย์ - จันตรี ศิริบุญรอด
16 ผู้สืบทอด - ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์
17 ฟากฟ้า,นิรันดร,บั้งไฟ - บุญถึง แน่นหนา
18 มนุษย์กลายพันธุ์ - ธรรมดา ประทีปสิต
19 มิติเร้น - จินตวีร์ วิวัธน์
20 เมืองนิมิตร - ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน์
21 ล่องหน พล นิกร กิมหงวน ชุด วัยหนุ่ม - ป. อินทรปาลิต
22 โลกของหนูแหวน - ศราวก
23 สวนสัตว์ : รวมเรื่องสั้น - สุวรรณี สุคนธา
24 สัมผัสแห่งอารยะ (ออบิต 7) - สมเกียรติ เจิ่งประภากร
25 สุดขอบจักรวาล - จุฑารัตน์
26 สู่สรวงสวรรค์ - โกศล อนุสิม
27 อาณาจักรปลาทอง - ถนัดกิจ ปิณินทรีย์
28 อุบัติจากดวงดาว - นันทนา วีระชน
29 แอนโดรมีดา - ชัยคุปต์
 สารคดี
2408 หนังสือแสดงกิจจานุกิจ - เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ (2408)
2497 ชมดาว - พระนิรันตรญาณมุนี (2497)
2501 คู่มือมนุษย์ - พุทธทาสภิกขุ (2501)
2502 ห้วงมหรรณพ - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (2502)
2504 ธรรมชาตินานาสัตว์ (เล่ม 1, 2, 3) - น.พ. บุญส่ง เลขะกุล (2504, รวมเล่มครั้งแรก)
2505 พงศาวดารธรรมชาติของสัตว์ - เสฐียรโกเศศ (2505)
2507 ปัญญาวิวัฒน์ - สมัคร บุราวาศ (2507)
2508 ผู้พบแผ่นดิน - จันตรี ศิริบุญรอด (2508)
2514 ชลาชาภิธาน - จินดา เทียมเมฆ (2514)
2517 ชีวิตพิสดารของสัตว์ทะเล (เล่ม 1, 2 , 3) - สุรินทร์ มัจฉาชีพ (2517)
2521 ธรรมชาติเจ้าเอย - อำนวย คอวนิช (2521)
2524 ไพรหม่น - ชัยชน โลว์เจริญกูล (2524)
2524 โลกสีคราม (เล่ม 1, 2) - ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล (2524)
2525 วิทยาศาสตร์สัญจร (นิราศร้อยวัน) - เจริญ ธรรมพานิช (2525)
2526 ประวัติศาสตร์อนาคต - ชัยวัฒน์ คุประตกุล (2526)
2526 วิทยุในประเทศไทย - เสงี่ยม เผ่าทองสุข (2526)
2529 ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้ - วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (2529)
2529 การแพทย์แผนไทย - สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ (2529)
2529 บันทึกวิชา (72 ปีของนักธรณีคนหนึ่ง) - วิชา เศรษฐบุตร (2529)
2530 ตึก ต้นไม้ และแสงอรุณ - แสงอรุณ รัตกสิกร (2530)
2530 บุบผชาติแห่งชีวิต - ระวี ภาวิไล (2530)
2530 หอมกลิ่นกล้วยไม้ - ระพี สาคริก (2530)
2532 ป่าระบัด สัตว์สลวย - คมทวน คันธนู (2532)
2533 ทะเล ป่า ภูเขา - ไมตรี ลิมปิชาติ (2533, รวมเล่มครั้งแรก)
2533 สู่ดุลยภาพ - สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (บรรณาธิการ) (2533)
2534 อยู่อย่างรักธรรมชาติ - ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย (2534)
2535 พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ - พระธรรมปิฎก (2535)
2536 ชีวจิต - สาทิส อินทรกำแหง (2536)
2536 ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก - เฉก ธนะสิริ (2536)
2536 ดูนก - รุ่งโรจน์ จุกมงคล (2536)
 
 ความรู้ทั่วไป
2502 พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ - คณะกรรมการพลังงาน (2502)
2502 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ (2502)
2504 ไตรภูมิพระร่วง - พระยาลิไท (1888) (ฉบับ สนพ. ศิลปบรรณาคาร, 2504)
2505 ตำรายา (วัดโพธิ์) - ศิลาจารึกวัดพระเชตุพน (2505)
2513 นักวิทยาศาสตร์หนุ่ม - บุญภักดิ์ ขวัญเจริญ (2513)
2514 กสิกรรมบนดอนฯ - ม.จ. สิทธิพร กฤดากร (2514)
2515 พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย - สมจิตร พงศ์พวัน (2515)
2516 วาโย - วิชัย หโยดม (2516)
2517 นักวิทยาศาสตร์ไทย - สมบัติ จำปาเงิน (2517)
2518 พลาสติก - จงดี แสงเพชร (2518)
2519 ชีวิตแมลง - สิรินทร์ ช่วงโชติ (2519)
2519 เราเกิดมาจากไหน - วิริยะ สิริสิงห (2519)
2520 จากลูกคิดสู่คอมพิวเตอร์ - ครรชิต มาลัยวงศ์ (2520)
2522 ดาราศาสตร์และอวกาศ - ระวี ภาวิไล (2522)
2522 หมอไทย ยาไทย - โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย (กระทรวงศึกษาธิการ) (2522)
2523 ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2523)
2524 พลังงานกับชีวิต - วิจิต คงพูล (2524)
2524 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เกษม จันทร์แก้ว (2524)
2525 ทรัพยากรแร่ในประเทศไทย - งามพิศ แย้มนิยม (2525)
2525 การปลูกอุบลชาติ - เสริมลาภ วสุวัต (2525)
2525 คู่มือดูดาว - กนก จันทรขจร (2525)
2525 วิทยาศาสตร์ 200 ปี : สมาคมวิทย์ฯ (2525)
2529 จักรวาลและอวกาศ - นิพนธ์ ทรายเพชร (2529)
2530 นิยายดาว - สิงโต ปุกหุต (2530)
2530 300 ปี ดาราศาสตร์ไทย - ไชยันต์ ภาคอุทัย, สาลิน วีรบุตร (บรรณาธิการ) (2530)
2532 พรรณไม้ในวรรณกรรมสุนทรภู่ - เสวตร เปี่ยมพงศานต์ (2532)
2532 รู้ไว้ใช่ว่า ประสาวิทยาศาสตร์ - กฤษณา ชุติมา (2532)
2535 ป่าเขตร้อน - อรวรรณ คูหเจริญ (2535)
2535 วิทยาการแห่งอารยะ - สุทัศน์ ยกส้าน (2535)
 
source: http://th.wikipedia.org/wiki/88_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

11/8/2014 

Rubber - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Rice - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Rice - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Maize (corn) - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Maize (corn) - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Rubber - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Rubber - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Sugar, European import price - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Sugar, European import price - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Commodity Beverage Price Index - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Commodity Metals Price Index - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Commodity Non-Fuel Price Index - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Crude Oil (petroleum), Price index - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi
Forex Quotes by TradingView Economic Calendar by TradingView
Powered by MortgageCalculator.org
Powered by MortgageCalculator.org